Hogyan lesz közbeszerzési tanácsadó valakiből?

Ahhoz, hogy megbeszéljük a közbeszerzési tanácsadó feladatkörét, elkerülhetetlen, hogy a képzéséről pár szót ne ejtsünk. Hovatovább magáról a közbeszerzésről. Az mindenki számára szinte alap, hogy ahol pályázatot írnak ki közpénzek menedzselésére, ott bizony közbeszerzési szaktanácsadóra is szükség lesz. De természetesen őket sem a gólya hozza.

Aki erre a pályára szeretne lépni, elsősorban egy OKJ-s tanfolyamot kell elvégezzen. Ez önmagában eltart egy-két évig, természetesen attól is függ, hogy milyen kurzuson veszünk részt. Itt elsajátítják a delikvensek a jogi háttér és gyakorlat csínját bínját, a procedúrákat, az EKR, azaz elektronikus közbeszerzési rendszer használatát és természetesen magát a nyelvezetet is. Ám van egy külön ága a jogi tanácsadóknak, akinek az alkalmazására mondhatni törvény kötelez.

Ez a törvény úgy szól, hogy a negyven milliárd forint feletti pályázati összegek, kiváltképp, ha Uniós pénzekről van szó, nem szimplán közbeszerzési tanácsadó, de felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó felügyelete mellett pályázhatóak csak. Ezt a hosszú nevet szokás faksz-ra rövidíteni. A faksz annyiból több, mint a „mezei” közbeszerzési szakjogász, hogy minimum két év tapasztalattal már bír a közbeszerzésben. Elvégzett néhány kiegészítő tanfolyamot, illetve felelős – értsd, felelősségbiztosítással bír – és mindemellett akkreditált is, azaz az állami rendszerben lekereshető. Nem mellesleg egy felsőfokú végzettséggel is bírnia kell. Nem meglepő tehát, hogy egy faksz sokkal magasabb bérért dolgozik.

A közbeszerzési tanácsadó feladatköre

Alapvetően tartozik egy közbeszerzési tanácsadó Budapest körzetén belül és kívül minden ajánlattevőhöz és az ajánlatkérőnek is dolgozik egy, ezeket a feladatokat nem láthatja el ugyanaz, az érdekellentétekhez vezethet. Mindemellett ugyanaz a tanácsadó felügyelhet egy alkalommal egy ajánlattételt, míg a következő megbízásában egy ajánlatkérőt.

Ajánlatkérő és a közbeszerzési tanácsadó

A pályázat az ajánlatkérővel kezdődik. Ő az, aki rendelkezik az összeggel és egy konkrét célt is tud, amire fel szeretné használni, mindehhez csupán kivitelezőt keres. A pályázat kiírását azonban legalább olyan szigorú törvények szabályozzák, mint a pályázat benyújtását. Nem véletlen, hogy már a kezdeti szakaszban közreműködik a közbeszerzési tanácsadó.

Az első teendők egyike a pályázati anyag összeállítása, melyben kiemelt helyet foglal el az elbírálás rögzítése – és a szabályozás is e téren a legszigorúbb. Hogy miért? Egy felől az elbírálási feltételek szigorúak kell legyenek, hogy ne jelentkezzen fű-fa a kiírásra és kezelhető maradjon az átnézendő anyagok száma. Másfelől nem szűkíthetjük túlságosan a pályázók lehetséges listáját, mert az befolyásolásra adhat gyanút.

Ugyanez a szigor érvényesül az elbíráló bizottság megválasztásakor. Értelemszerűen olyan embereket kell keresni, akik valamennyire szakmabeliek és ezáltal alkalmasak rá, hogy a már ekkor megadott szempontok alapján elbírálják a beérkezett pályaműveket. Másfelől ezek az emberek nem lehetnek érintettek a pályázat kimenetelében. Egy kis országban, mint amilyen hazánk is, a kettő közti szürke zónán kénytelen olyakor navigálni az ember, hiszen sok szakma eleve belterjes. E téren nagy segítség a közbeszerzési tanácsadó, aki kétséget kizáróan tudja, hogy mi megengedett és mi nem.

Az ajánlattevő és a közbeszerzési tanácsadó

Ha már van kiírt pályázat, beléphet a képbe az ajánlattevő is. A közbeszerzési tanácsadó van, hogy már ezelőtt neki dolgozik, sokan vállalnak úgynevezett pályázat monitoringot, amikor folyamatosan figyelemmel kísérik a kihirdetett pályázatokat és amennyiben a korábban megbeszélt feltételeknek eleget tesz egy, akkor értesítik a partnert.

Természetesen a fő ismérv, amiről a közbeszerzési tanácsadó híres az az, miként segíti az ajánlattevőt. Fontos emlékeztetni magunkat, hogy a közbeszerzési tanácsadó a közbeszerzéshez ért, nem az adott iparághoz. Nem fog abba beleszólni, miként próbálunk kivitelezni, csak, ha kihatással van a közbeszerzési törvényekre, avagy ellenük vét. Ilyen formán a közbeszerzési tanácsadó alkalmazása garantálja, hogy jogilag tiszta pályázat születik és se formai hiba, se jogi hiányosság miatt az ajánlattételt nem fogják kizárni a versenyből. Ám, ha van a miénknél jobb ajánlat, azon a közbeszerzési tanácsadó sem segíthet.

Közbeszerzési tanácsadó a pályázat-nyertes kihirdetése után

Amennyiben megvan a nyertes pályázat, örvendhetünk, ugyanakkor a közbeszerzési tanácsadó feladata koránt sem ér véget. Hiszen csak most indul a kivitelezés maga. Alapvetően a pályázati anyagban bizonyos mérföldkövek szerepelnek, melyek alapján az ajánlatkérő ellenőrizni tudja, hogy minden rendben halad-e? Ezekre tud minket figyelmeztetni ebben a fázisban a közbeszerzési tanácsadó, illetve az ajánlatkérő oldaláról akár képviselheti is az ügyfelét, hogy ő maga felügyelje ezeket a mérföldköveket.

Szerencsére nem gyakran fordul elő, de különféle okokból adódóan kialakulhat vitás helyzet is. Ezek elsimításakor is jól jön a közbeszerzési tanácsadó, hiszen alkalmasint, ha a két ügyfél képviseletében tárgyal a két jogász, könnyen megtalálhatják a jogilag legegyszerűbb kompromisszumos megoldást.